Bulgarian Bible

Левит 13

Левит

Index

Глава 14

1

 

 Господ говори още на Моисея, казвайки: 

 


2

 

 Ето законът за прокажения в деня, когато се очиства: да се заведе при свещеника; 

 


3

 

 и свещеникът, като излезе вън от стана да прегледа; и ако прокаженият е оздравял от раната на проказата, 

 


4

 

 тогава свещеникът да заповяда да вземат за очищаемия две живи чисти птичета, кедрово дърво, червена вълна и исоп; 

 


5

 

 и свещеникът да заповяда да заколят едното птиче в пръстен съд над текуща вода. 

 


6

 

 После да вземе живото птиче, кедровото дърво, червената вълна и исопа и да натопи тях и живото птиче в кръвта на закланото над текущата вода птиче; 

 


7

 

 и седем пъти да поръси очищаемия от проказата и да го обяви за чист, а да пусне живото птиче на полето. 

 


8

 

 Тогава очищаемия да изпере дрехите си, да обръсне всичката си коса и да се окъпе във вода и ще бъде чист. След това нека дойде в стана, но да живее вън от шатъра си седем дена. 

 


9

 

 И на седмия ден да да обръсне всичката коса на главата си, брадата си и веждите си; всичките си косми да обръсне, и за изпере дрехите си, и да окъпе тялото си във вода, и ще бъде чист. 

 


10

 

 А на осмия ден да вземе две мъжки агнета без недостатък, и едно едногодишно женско агне, и три десети от ефа чисто брашно за хлебен принос омесен с дървено масло, и един лог дървено масло; 

 


11

 

 и свещеникът, който го очиства, да представи очищаемия и тия неща пред Господа на входа на шатъра за срещане. 

 


12

 

 Тогава свещеникът да вземе едното мъжко агне и да го принесе в принос за престъпление, и лога дървено масло, и да ги подвижи за движим принос пред Господа; 

 


13

 

 и да заколи агнето на мястото, гдето колят приноса за грях и всеизгарянето, на свето място; защото приносът за престъпление, както и приносът за грях, принадлежи на свещеника; той е пресвет. 

 


14

 

 После свещеникът да вземе от кръвта на приноса за престъпление, и свещеникът да я тури на края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка, и на палеца на дясната му нога. 

 


15

 

 След това, свещеникът да вземе от лога дървено масло и да го излее в дланта на лявата си ръка; 

 


16

 

 и свещеникът да натопи десния си пръст в маслото, което има в лявата си длан, и с пръста си седем пъти да поръси от маслото пред Господа; 

 


17

 

 и от останалото масло, което има в дланта си, свещеникът да тури края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка, и на палеца на дясната му нога, върху кръвта на приноса за престъпление; 

 


18

 

 а останалото масло, което е в дланта на свещеника, да тури на главата на очищаемия, и свещеникът да направи умилостивение за него пред Господа. 

 


19

 

 Тогава свещеникът да принесе приноса за грях и да направи умилостивение за очищаемия от нечистотата му и после да заколи и всеизгарянето; 

 


20

 

 и свещеникът да принесе всеизгарянето и хлебния принос на олтара; така да направи свещеникът умилостивение за него и ще бъде чист. 

 


21

 

 Но ако очищаемият е сиромах та не му стига ръка, то нека вземе едно мъжко агне в движим принос за престъпление, за да се извърши умилостивение за него, и една десета от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос, и един лог дървено масло, 

 


22

 

 и две гургулици или две гълъбчета, както би намерил; едното да бъде принос за грях, а другото всеизгаряне; 

 


23

 

 и на осмия ден да ги донесе за очистването си при свещеника на входа на шатъра за срещане пред Господа. 

 


24

 

 Тогава свещеникът да вземе агнето на приноса за престъпление и лога дървено масло, и свещеникът да ги подвижи за движим принос пред Господа; 

 


25

 

 и да заколи агнето на приноса за престъпление и свещеникът да вземе от кръвта на приноса за престъпление и да я тури на края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка и на палеца на дясната му нога. 

 


26

 

 След това, свещеникът да излее от дървеното масло в дланта на лявата си ръка; 

 


27

 

 и от маслото, което има в лявата си ръка, свещеникът да поръси с десния си пръст седем пъти пред Господа; 

 


28

 

 и свещеникът да тури от маслото, което има в дланта си, на края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка и на палеца на дясната му нога, на туй място, гдето е кръвта от приноса за престъпление; 

 


29

 

 а останалото от маслото, което е в дланта на свещеника, да тури на главата на очищаемия, за да извърши умилостивение за него пред Господа. 

 


30

 

 После да принесе едната от гургулиците или от гълъбчетата, каквото би намерил; 

 


31

 

 каквото би намерил: едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне, заедно с хлебния принос; така да направи свещеникът умилостивение за очищаемия пред Господа. 

 


32

 

 Това е законът за онзи, който има рана от проказа, и не му стига ръка да достави всичко за очистването си. 

 


33

 

 Господ говори още на Моисея и Аарона, казвайки: 

 


34

 

 Когато влезете в Ханаанската земя, която Аз ви давам за владение, и туря зараза от проказа в някоя къща в земята, която притежавате, 

 


35

 

 тогава оня, чиято е къщата, нека дойде и заяви на свещеника, като каже: Струва ми се, че има язва в къщата. 

 


36

 

 И свещеникът, преди да влезе да прегледа язвата, да заповяда да изпразнят къщата, за да не стане нечисто всичко що е в къщата; и след това свещеникът да влезе да прегледа къщата. 

 


37

 

 Като разгледа заразата, ако язвата се явява по стените на къщата със зеленикави или червеникави трапчинки, които изглеждат да са по-дълбоко от повърхността на стената, 

 


38

 

 тогава свещеникът да излезе из къщата до вратата й и да затвори къщата за седем дена. 

 


39

 

 А на седмия ден свещеникът да се върне и да прегледа; и, ето, ако заразата се е разпростряла по стените на къщата, 

 


40

 

 тогава свещеникът да заповяда да извадят камъните, на които е язвата и да ги хвърлят вън от града на нечисто място; 

 


41

 

 и да накара да остържат къщата навсякъде извътре и да изхвърлят остърганата вар вън от града на нечисто място; 

 


42

 

 и да вземат други камъни, които да вложат вместо ония камъни, и да вземат друга вар и да измажат къщата. 

 


43

 

 Но ако пак дойде заразата и се появи в къщата, след като извадят камъните и остържат къщата и я измажат, 

 


44

 

 тогава свещеникът да влезе и да прегледа: ако се е разпростряла язвата в къщата; тя е нечиста. 

 


45

 

 Нека съборят къщата, камъните й, дърветата й и всичката вар на къщата, и да ги изнесат вън от града на нечисто място. 

 


46

 

 При това, който влезе в къщата през цялото време, през което тя е била затворена, да бъде нечист до вечерта. 

 


47

 

 А който спи в къщата, нека изпере дрехите си; и който яде в къщата, нека изпере дрехите си. 

 


48

 

 Но, ако влезе свещеникът та прегледа, и, ето язвата в къщата не се е разпростряла след измазването и, тогава свещеникът да обяви къщата за чиста, защото язвата е изцеляла. 

 


49

 

 А за очистването на къщата нека вземе две птичета, кедрово дърво, червена вълна и исоп; 

 


50

 

 и да заколи едното птиче в пръстен съд над текуща вода; 

 


51

 

 да вземе кедровото дърво, исопа, червената вълна и живото птиче, и да ги натопи в кръвта на закланото птиче и в текущата вода, и да поръси къщата седем пъти. 

 


52

 

 Така да очисти къщата с кръвта на птичето, с текущата вода, с живото птиче, с кедровото дърво, с исопа и с червената вълна . 

 


53

 

 А да пусне живото птиче вън от града на полето. Така да направи умилостивение за къщата, и тя ще бъде чиста. 

 


54

 

 Това е законът за всяка рана от проказа и от кел, 

 


55

 

 и за проказа на дреха и на къща, 

 


56

 

 и за оток, за краста и за лъскави петна, 

 


57

 

 за да учи, кога е нещо нечисто и кога е чисто; това е законът за проказата. 

 


Левит 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: