Bulgarian Bible

Числа 13

Числа

Index

Глава 14

1

 

 Тогава цялото общество извика с висок глас, и людете плакаха през оная нощ. 

 


2

 

 И всичките израилтяни роптаеха против Моисея и Аарона; и цялото общество им рече: Да бяхме измрели в Египетската земя! или в тая пустиня да бяхме измрели! 

 


3

 

 И защо ни води Господ в тая земя да паднем от нож, и жените ни и децата ни да бъдат разграбени? Не щеше ли да ни е по-добре да се върнем в Египет? 

 


4

 

 И рекоха си един на друг: Да си поставим началник и да се върнем в Египет. 

 


5

 

 Тогава Моисей и Аарон паднаха на лицата си пред цялото множество на обществото израилтяни. 

 


6

 

 И Исус Навиевият син и Халев Ефрониевият син, от ония, които съгледаха земята, раздраха дрехите си, 

 


7

 

 и говориха на цялото общество израилтяни, казвайки: Земята, през която минахме, за да я съгледаме, е много добра земя. 

 


8

 

 Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тая земя и ще ни я даде, - земя гдето текат мляко и мед. 

 


9

 

 Само недейте въстава против Господа, нито се бойте от людете на земята, защото те са ястие за нас; защитата им се оттегли от върху тях; а Господ е с нас; не бойте се от тях. 

 


10

 

 Но цялото общество рече да ги убият с камъни. Тогава Господната слава се яви в шатъра за срещане пред всичките израилтяни. 

 


11

 

 И Господ рече на Моисея: До кога ще Ме презират тия люде? и до кога няма да Ме вярват, въпреки всичките знамения, които съм извършил пред тях? 

 


12

 

 Ще ги поразя с мор и ще ги изтребя; а тебе ще направя народ по-голям и по-силен от тях. 

 


13

 

 Но Моисей рече на Господа: Тогава египтяните ще чуят; защото Ти със силата Си си извел тия люде изсред тях; 

 


14

 

 и ще кажат това на жителите на тая земя, които са чули, че Ти, Господи, си между тия люде, - че Ти, Господи, се явяваш лице с лице, и че облакът Ти стои над тях, и че Ти вървиш пред тях денем в облачен стълб, а нощем в огнен стълб. 

 


15

 

 И ако изтребиш тия люде, като един човек, тогава народите, които са чули за Тебе, ще говорят казвайки: 

 


16

 

 Понеже не можа Иеова да въведе тия люде в земята, за която им се кле, за това ги погуби в пустинята. 

 


17

 

 И сега, моля Ти се, нека се възвеличи силата на Господа мой, както си говорил, казвайки; 

 


18

 

 Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъпление, и никак не обезвинява виновния , и въздава беззаконието на бащите върху чадата до третия и четвъртия род. 

 


19

 

 Прости, моля Ти се, беззаконието на тия люде, и според както си прощавал на тия люде от Египет до тука. 

 


20

 

 И рече Господ: Прощавам им , според както си казал; 

 


21

 

 но наистина заклевам се в живота Си, че ще се изпълни целия свят с Господната слава. 

 


22

 

 Понеже от всички тия мъже, които са виждали славата Ми и знаменията, които извърших в Египет и в пустинята, и са Ме раздразвали до сега десет пъти, и не послушаха гласа Ми, 

 


23

 

 наистина ни един от тях няма да види земята, за която се клех на бащите им, нито ще я види един от ония, които Ме презряха. 

 


24

 

 Но понеже слугата ми Халев има в себе си друг дух, и той напълно Ме последва, за това него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследва. 

 


25

 

 (А амаличаните и ханаанците живеят в долината). Утре се върнете та идете в пустинята към Червеното море. 

 


26

 

 Господ говори още на Моисея и Аарона, казвайки: 

 


27

 

 До кога ще търпя това нечестиво общество, което роптае против Мене? Чух роптанията на израилтяните, с които роптаят против Мене. 

 


28

 

 Кажи им: Заклевам се в живота Си, казва Господ, невярно ще направя на вас така, както вие говорихте в ушите Ми; 

 


29

 

 труповете ви ще паднат в тая пустиня; и от преброените между вас, колкото сте на брой от двадесет години и нагоре, които сте роптали против Мене, 

 


30

 

 ни един не ще влезе в земята, за която се клех да ви заселя в нея, освен Халев Ефониевият син и Исуса Навиевият син. 

 


31

 

 Но децата ви, за които рекохте, че ще бъдат разграбени, тях ще въведа; и те ще познаят земята, която вие презряхте. 

 


32

 

 А вашите трупове ще паднат в тая пустиня. 

 


33

 

 И децата ви ще скитат* по пустинята четиридесет години, и ще теглят поради вашите блудствувания, докато се изпоядат труповете ви в пустинята. 

 


34

 

 Според числото на дните, през които съгледахте земята, четиридесет дена, всеки ден за една година, четиридесет години ще теглите поради беззаконията си, и ще познаете какво значи Аз да съм неблагоразположен. 

 


35

 

 Аз Господ говорих; наистина така ще направя на цялото това нечестива общество, което се е събрало против Мене; в тая пустиня ще се довършат, и в нея ще измрат. 

 


36

 

 И ония мъже, които Моисей изпрати да съгледат земята, които, като се върнаха, направиха цялото общество да роптае против него, и зле представиха земята, 

 


37

 

 тия мъже, които зле представиха земята, измряха от язвата пред Господа. 

 


38

 

 А Исус Навиевият син и Халев Ефониевият син останаха живи измежду ония мъже, които ходиха да съгледат земята. 

 


39

 

 Тогава Моисей каза тия думи на всичките израилтяни; и людете плакаха горчиво. 

 


40

 

 И сутринта, като станаха рано, изкачиха се на планинския връх и казаха: Ето ни; и ще вървим напред на мястото, което Господ ни е обещал; защото съгрешихме. 

 


41

 

 А Моисей рече: Защо престъпвате така Господното повеление, тъй като това няма да успее? 

 


42

 

 Не вървете напред, защото Господ не е между вас, да не би да ви поразят неприятелите ви. 

 


43

 

 Защото амаличаните и ханаанците са там пред вас, и вие ще паднете от нож. Понеже отстъпихте и не следвахте Господа, затова Господ няма да бъде с вас. 

 


44

 

 Обаче те дръзнаха да се изкачат на планинския връх; но ковчегът на Господния завет и Моисей не излязоха изсред стана. 

 


45

 

 Тогава амаличаните и ханаанците, които живееха на оная планина, слязоха та ги разбиха, и поразяваха ги дори до Хорма. 

 


Числа 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: