Bulgarian Bible

Числа 25

Числа

Index

Глава 26

1

 

 А подир язвата Господ говори на Моисея и Елеазара син на свещеника Аарона, казвайки: 

 


2

 

 Пребройте цялото общество израилтяни от двадесет години и нагоре, според бащините им домове, всички в Израиля, които могат да излизат на бой. 

 


3

 

 За това, Моисей и свещеникът Елеазар говориха на людете на моавските полета, при Иордан срещу Ерихон, казвайки: 

 


4

 

 Пребройте людете от двадесет години и нагоре, според както Господ заповяда на Моисея и на израилтяните, които излязоха из Египетската земя. 

 


5

 

 Рувим, първородният на Израиля. Рувимците бяха: от Еноха, семейството на Еноховците; от Фалу, семейството на Фалуевците; 

 


6

 

 от Есрона, семейството на Есроновците; от Хармия, семейството на Хармиевците. 

 


7

 

 Тия са семействата на рувимците; а преброените от тях бяха четиридесет и три хиляди седемстотин и тридесет души. 

 


8

 

 Синовете на Фалу бяха Елиав; 

 


9

 

 и синовете на Елиава: Намуил, Датан и Авирон. Това са ония Датан и Авирон, избраните от обществото, които се подигнаха против Моисея и против Аарона между дружината на Корея, когато се подигнаха против Господа; 

 


10

 

 и земята разтвори устата си та ги погълна заедно с Корея при изтреблението на дружината му , когато огънят пояде двеста и петдесет човеци, и те станаха за знамение; 

 


11

 

 а синовете на Корея не умряха. 

 


12

 

 Симеонците по семействата си бяха: от Намуила, семейството на Намуиловците; от Ямина, семейството на Яминовците; от Яхина, семейството на Яхиновците; 

 


13

 

 от Зара, семейството на Заровците; от Саула, семейството на Сауловците. 

 


14

 

 Тия са семействата на Симеоновците, двадесет и две хиляди и двеста души. 

 


15

 

 Гадците по семействата си бяха: от Сафона, семейството на Сафоновците; от Агия, семейството на Агиевците; от Суния, семейството на Суниевците; 

 


16

 

 от Азения, семейството на Азениевците; от Ирия, семейството на Ириевците; 

 


17

 

 от Арода, семейството на Ародовците; от Арилия, семейството на Арилиевците; 

 


18

 

 Тия са семействата на гадците; и преброените от тях бяха четиридесет хиляди и петстотин души. 

 


19

 

 Юдовите синове бяха Ир и Онан; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя. 

 


20

 

 А юдейците по семействата си бяха; от Села, семейството на Селаевците; от Фареса, семейството на Фаресовците; от Зара, семейството на Заровците. 

 


21

 

 И Фаресовите потомци бяха: от Есрона, семейството на Амуловците. 

 


22

 

 Тия са Юдовите семейства; и преброените от тях бяха седемдесет и шест хиляди и петстотин души. 

 


23

 

 Исахарците по семействата си бяха: от Тола, семейството на Толовците; от Фуа, семейството на Фуавците; 

 


24

 

 от Ясува, семейството на Ясувовците; от Симрона, семейството на Симроновците. 

 


25

 

 Тия са Исахаровите семейства; и преброените от тях бяха шестдесет и четири хиляди и триста души. 

 


26

 

 Завулонците по семействата си бяха: от Середа, семейството на Середовците; от Елона, семейството на Елоновците; от Ялеила, семейството на Ялеиловците. 

 


27

 

 Тия са семействата на завулонците; и преброените от тях бяха шестдесет хиляди и петстотин души. 

 


28

 

 Иосифовите синове по семействата си бяха Манасия и Ефрем. 

 


29

 

 Манасийците бяха: от Махира, семейството на Махировците. И Махир роди Галаада; а от Галаада, семейството на Галаадовците. 

 


30

 

 Ето Галаадовите потомци: от Ахиезера, семейството на Ахиезеровците; от Хелека, семейството на Хелековците; 

 


31

 

 от Асриила, семейството на Асрииловците; от Сихема, семейството на Сихемовците; 

 


32

 

 от Семида, семейството на Семидовците; и от Ефера, семейството на Еферовците. 

 


33

 

 А Салпаад Еферовият син нямаше синове, но дъщери; а имената на Салпаадовите дъщери бяха Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса. 

 


34

 

 Тия са Манасиевите семейства; и преброените от тях бяха петдесет и две хиляди и седемстотин души. 

 


35

 

 А ето ефремците по семействата им: от Сутала, семейството на Суталовците; от Вехера, семейството на Вехеровците; от Тахана, семейството на Тахановците. 

 


36

 

 Ето и Суталовите потомци: от Ерана, семейството на Ерановците. 

 


37

 

 Тия са семействата на ефремците; и преброените от тях бяха тридесет и две хиляди и петстотин души. Тия са Иосифовите потомци по семействата си. 

 


38

 

 Вениаминците по семействата си бяха: от Вела, семейството на Веловците; от Асвила, семейството на Асвиловците; от Ахирама, семейството на Ахирамовците; 

 


39

 

 от Суфама, семейството на Суфамовците; от Уфама, семейството на Уфамовците. 

 


40

 

 А Веловите синове бяха Аред и Нееман; от Ареда , семейството на Аредовците; от Неемана, семейството на Неемановците. 

 


41

 

 Тия са вениаминците по семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и шестстотин души. 

 


42

 

 Ето данците по семействата им: от Суама, семейството на Суамовците. Тия са Дановите семейства по семействата си. 

 


43

 

 Преброените от всичките семейства на Саумовците бяха шестдесет и четири хиляди и четиристотин души. 

 


44

 

 Асирците по семействата си бяха: от Емна, семейството на Емновците; от Есуи, семейството на Есуиевците; от Верия, семейството на Вериевците. 

 


45

 

 От Вериевите потомци бяха: от Хевера, семейството на Хеверовците; от Малхиила, семейството на Малхииловците. 

 


46

 

 А името на Асировата дъщеря беше Сара. 

 


47

 

 Тия са семействата на асирците; и преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души. 

 


48

 

 Нефталимците по семействата си бяха: от Ясиила, семейството на Ясииловците; от Гуния, семейството на Гуниевците; 

 


49

 

 от Есера, семейството на Есеровците; от Силима; семейството на Силимовците. 

 


50

 

 Тия са Нефталимовите семейства по семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и четиристотин души. 

 


51

 

 Числото на преброените от израилтяните беше шестстотин и една хиляда седемстотин и тридесет души. 

 


52

 

 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: 

 


53

 

 На тях нека се раздели земята за наследство, според числото на имената им. 

 


54

 

 На по-многобройните дай по-голямо наследство, а на по-малобройните дай по-малко наследство: на всяко племе да се даде наследството му, според числото на преброените от него. 

 


55

 

 При все това, обаче, земята ще се раздели с жребие; и ще наследят според имената на бащините си племена. 

 


56

 

 С жребие да се раздели наследството им между мнозината и малцината. 

 


57

 

 А ето числото на преброените от левийците по семействата им: от Гирсона, семейството на Гирсоновците; от Каата, семейството на Каатовците; от Мерария, семейството на Мерариевците. 

 


58

 

 Ето Левиевите семейства: семейството на Левиевците, семейството на Хевроновците, семейството на на Маалиевците, семейството на Мусиевците, семейството на Кореевците; а Каат роди Амрама. 

 


59

 

 Името на Амрамовата жена беше Иохавед, Левиева дъщеря, която се роди на Левия в Египет; и тя роди на Амрама Аарона и Моисея и сестра им Мариам. 

 


60

 

 А на Аарона се родиха Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. 

 


61

 

 Но Надав и Авиуд умряха, когато принесоха чужд огън пред Господа. 

 


62

 

 А преброените от Левийците бяха двадесет и три хиляди, всичките мъжки от един месец и нагоре; те не бяха преброени между израилтяните, понеже на тях не се даде наследство между израилтяните. 

 


63

 

 Тия са преброените чрез Моисея и свещеника Елеазар, които преброиха израилтяните на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон. 

 


64

 

 Но между тях не се намираше човек от ония, които бяха преброени от Моисея и свещеника Аарон, когато те преброиха израилтяните в Синайската пустиня; 

 


65

 

 защото за тях Господ бе казал: непременно ще измрат в пустинята. От тях не остана ни един, освен Халев Ефониевият син и Исус Навиевият син. 

 


Числа 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: