Bulgarian Bible

Числа 30

Числа

Index

Глава 31

1

 

 След това Господ говори на Моисея, казвайки: 

 


2

 

 Въздай на мадиамците за израилтяните, и след това ще се прибереш при людете си. 

 


3

 

 Моисей, прочее, говори на людете, казвайки: Нека се въоръжат от вас мъже за бой и нека отидат против Мадиама за да извършат въздаяние върху Мадиама за Господа. 

 


4

 

 По хиляда души от всяко племе от всичките Израилеви племена да изпратите на войната. 

 


5

 

 И така, от Израилевите хиляди се преброиха по хиляда души от всяко племе, дванадесет хиляди души, въоръжени, за бой. 

 


6

 

 И Моисей ги изпрати на войната, по хиляда души от всяко племе, тях и Финееса, сина на свещеника Елеазара, със светите вещи и с тръбите за тревога в ръцете му. 

 


7

 

 Те воюваха против Мадиама според както Господ заповяда на Моисея, и убиха всяко мъжко. 

 


8

 

 И между убитите убиха и мадиамските царе: Евия, Рекема, Сура, Ура и Рава, петима мадиамски царе; убиха с нож и Валаама Веоровия син. 

 


9

 

 А израилтяните плениха жените на мадиамците, децата им, всичкия им добитък и всичките им стада; и разграбиха всичкия им имот. 

 


10

 

 А всичките им градове, в местата населени от тях, и всичките им станове изгориха с огън. 

 


11

 

 И взеха всичките користи и всичкото плячка, и човек и животно. 

 


12

 

 И докараха пленниците, плячката и користите на Моисея, на свещеника Елеазар и на обществото израилтяни в стана, на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон. 

 


13

 

 Тогава Моисей, свещеникът Елеазар и всичките първенци на обществото излязоха да ги посрещнат вън от стана. 

 


14

 

 Но Моисей се разгневи на военачалниците, на хилядниците и на стотниците, които се връщаха от военния поход; 

 


15

 

 и Моисей им рече: Оставихте ли живи всичките жени? 

 


16

 

 Ето, те, по съвета на Валаама, накараха израилтяните да беззаконствуват против Господа в делото на Фегора, тъй че язвата се яви всред Господното общество. 

 


17

 

 За това, убийте сега всичките мъжки от децата, и убийте всяка жена, която е познала мъж, като е лежала с него. 

 


18

 

 А всичките момичета, които не са познали мъж, които не са лежали с такъв, оставете живи за себе си. 

 


19

 

 И вие останете вън от стана седем дена; вие и пленниците ви, всеки от вас , който е убил човек, и който се е допрял до убит, очистете се на третия ден и на седмия ден; 

 


20

 

 очистете и всичките дрехи, всичките кожени вещи, и всичко, което е направено от козина, и всичките дървени съдове.. 

 


21

 

 Също и свещеник Елеазар рече на войниците, които бяха ходили на война: Това е повелението, което Господ заповяда на Моисея като закон. 

 


22

 

 Само че златото, среброто, медта, желязото, оловото и калая, 

 


23

 

 всичко, което може да устои на огън, прекарайте през огън, и ще бъде чисто; обаче, трябва да се очисти и с очистителна вода; и всичко що не може да устои на огън прекарай през вода. 

 


24

 

 Тогава на седмия ден да изперете дрехите си, и ще бъдете чисти; и подир това да влезете в стана. 

 


25

 

 И Господ говори на Моисея, казвайки: 

 


26

 

 Ти и свещеникът Елеазар и началниците на бащините домове от обществото пребройте плячката и пленниците, и човек и животно, 

 


27

 

 и раздели плячката на две, между войниците, между войниците, които ходиха на война и цялото общество. 

 


28

 

 От дела на войниците, които ходиха на бой, отдели като данък за Господа то една душа от петстотин - от човеци, от говеда, от осли и от овци; 

 


29

 

 от тяхната половина да вземеш това и да го дадеш на свещеника Елеазара, като възвишаем принос Господу. 

 


30

 

 А от половината, която се дава на израилтяните, да вземеш по един дял от петдесет - от човеци, от говеда, от осли и от овци - от всеки добитък, - и да ги дадеш на лавитите, които пазят заръчаното за Господната скиния. 

 


31

 

 И тъй Моисей и свещеникът Елеазар сториха, според както Господ заповяда на Моисея. 

 


32

 

 А плячката, то ест , това, което остана в плен, което войниците заплениха, беше: овци, шестстотин седемдесет и пет хиляди; 

 


33

 

 говеда, седемдесет и две хиляди: 

 


34

 

 осли, шестдесет и една хиляда 

 


35

 

 и човеци - жени, които не бяха познали мъж, чрез лягане с такъв - всичко тридесет и две хиляди души. 

 


36

 

 Половината, делът на ония, които бяха ходили на бой, беше на брой: овци, триста и тридесет и седем хиляди и петстотин; 

 


37

 

 а данъкът за Господа от овците беше шестстотин седемдесет и пет; 

 


38

 

 говедата бяха тридесет и шест хиляди, от които данъкът за Господа беше седемдесет и две; 

 


39

 

 ослите бяха тридесет хиляди и петстотин, от които данъкът за Господа беше шестдесет и един; 

 


40

 

 и човеците бяха шестнадесет хиляди, от които данъкът за Господа беше тридесет и двама души, 

 


41

 

 И Моисей даде данъка, като възвишаем принос Господу, на свещеника Елеазара, както Господ заповяда на Моисея. 

 


42

 

 А половината, която се даде на израилтяните, който Моисей отдели от войниците, 

 


43

 

 то ест , половината за обществото, беше: овци, триста и тридесет и седем хиляди и петстотин; 

 


44

 

 говеда, тридесет и шест хиляди; 

 


45

 

 осли, тридесет хиляди и петстотин; 

 


46

 

 и човеци - шестнадесет хиляди. 

 


47

 

 От тия половината за израилтяните Моисей взе по един дял от петдесет от човеци и от животни, и ги даде на левитите, които пазеха заръчаното за Господната скиния, според както Господ заповяда на Моисея. 

 


48

 

 Тогава се приближиха при Моисея началниците, които бяха над хилядите на войската, хилядниците и стотниците, 

 


49

 

 и рекоха на Моисея: Слугите ти преброиха войниците, които са под ръката ни; и не липсва ни един от нас. 

 


50

 

 За това принасяме дар Господу, всеки каквото е намерил, златни неща, верижки, гривни, пръстени, обеци и мъниста, за да се извърши умилостивение за душите ни пред Господа. 

 


51

 

 И Моисей и свещеникът Елеазар взеха златото от тях, всичко в изработени украшения. 

 


52

 

 И всичкото злато от възвишаемия принос, който хилядниците и стотниците принесоха Господу, беше шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет сикли. 

 


53

 

 (Защото войниците бяха грабили, всеки за себе си). 

 


54

 

 И Моисей и свещеникът Елеазар, като взеха златото от хилядниците и стотниците, донесоха го в шатъра за срещане, за спомен на израилтяните пред Господа. 

 


Числа 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: