Bulgarian Bible

3 Царе 6

3 Царе

Index

Глава 7

1

 

 А Соломон строеше своята къща тринадесет години, докато свърши цялата си къща. 

 


2

 

 Защото построи къщата Ливански лес, на която дължината му сто лакътя, широчината петдесет лакътя, и височината тридесет лакътя, върху четири реда кедрови стълбове, с кедрови греди върху стълбовете. 

 


3

 

 И тя биде покрита с кедър отгоре на четиридесет и петте стаи които се подпираха на стълбовете, по петнадесет в един етаж. 

 


4

 

 И имаше решетки в трите етажа, така че светене беше поставено срещу светене в трите етажа. 

 


5

 

 И всичките врати и вратни стълбове, и решетките, бяха четириъгълни; и светене беше поставено срещу светене в трите етажа. 

 


6

 

 Направи и трем от стълбове, на които дължината беше петнадесет лакътя; и тремът беше пред стълбовете на къщата , така щото стълбовете и стъпалата му бяха към лицето на тия. 

 


7

 

 Направи още престолния трем, гдето щеше да седи, то ест, съдилищния трем; и той беше облечен с кедър от пода до върха. 

 


8

 

 А къщата му, в която жевееше, поставена в един друг двор по-навътре от трема, имаше същата направа. И подобна на тоя трем Соломон направи къща и за Фараоновата дъщеря, която бе взел за жена. 

 


9

 

 Всички тия постройки , от вътрешното и от външното им лице, от основата до върха им, а отвън дори до големия двор, бяха от скъпи камъни, от камъни дялани според мярка, претрити с трион. 

 


10

 

 Тоже и основата му от скъпи камъни, големи камъни, камъни, от десет лакътя и камъни от осем лакътя. 

 


11

 

 И отгоре имаше скъпи камъни, камъни дялани според мярка, и кедрови греди . 

 


12

 

 Също и около големия двор имаше три реда дялани камъни и един ред кедрови греди, подобно на вътрешния двор на Господния дом и подобно на трема на къщата. 

 


13

 

 А цар Соломон бе пратил да доведат Хирама от Тир. 

 


14

 

 Той бе син на една вдовица от Нефталимовото племе, а баща му беше тирянин, който работеше мед; и той бе твърде изкусен, разумен, вещ да изработва всякаква медна работа. И така, той дойде при цар Соломона та му изработи всичката му работа. 

 


15

 

 Защото изля двата медни стълба, всеки стълб осемнадесет лакътя висок; и окръжността на всеки стълб се измерваше с връв от дванадесет лакътя. 

 


16

 

 И направи от леяна мед два капитела, за да ги тури на върховете на стълбовете; височината на единия капител беше пет лакътя и височината на другия капител пет лакътя. 

 


17

 

 Направи още мрежи от плетена изработка и венцеобразни верижки за капителите, които бяха на върховете на стълбовете, седем за единия капител и седем за другия капител. 

 


18

 

 Така направи стълбовете и два реда нарове , изоколо върху всяка мрежа, за да покрие с нарове капителите, които бяха на върховете на стълбовете : и направи същото на другия капител. 

 


19

 

 И капителите, които бяха на върховете на стълбовете в трема, бяха от по четири лакътя, изработени във вид на кремове. 

 


20

 

 И капителите, които бяха на двата стълба, имаха нарове и отгоре, близо до изпъкналата част, която бе при мрежата; и наровете бяха двеста, наредени изоколо върху всеки капител. 

 


21

 

 И Соломон изправи стълбовете за трема на храма; и като изправи десния стълб, нарече го Яхин*; а като изправи левия стълб, нарече го Воаз+. 

 


22

 

 И на върховете на стълбовете имаше изработени кремове. Така се свърши направата на стълбовете. 

 


23

 

 Направи още и леяното море, с устие десет лакътя широко , кръгло изоколо, а с височина пет лакътя; и връв от тридесет лакътя го измерваше околовръст. 

 


24

 

 Наоколо под устието му имаше цветни пъпки, които го обикаляха, по десет на един лакът; те обикаляха морето изоколо; пъпките бяха на два реда, излеяни в едно цяло с него. 

 


25

 

 И морето стоеше на дванадесет вола, три гледащи към север, три гледащи към запад, три гледащи към юг, и три гледащи към изток; а морето стоеше върху тях; и задните части на всичките бяха навътре. 

 


26

 

 Дебелината му беше една длан; а устието му беше направено като устие на чаша, във вид на кремов цвят; и побираше две хиляди вати вода . 

 


27

 

 Направи още и десет медни подножия, всяко подножие четири лакътя дълго, четири лакътя широко и три лакътя високо. 

 


28

 

 А ето каква беше направата на подножията: имаха странични плочи, и страничните плочи бяха между стълбчета. 

 


29

 

 А върху страничните плочи, които бяха между стълбчетата, имаше лъвове, волове и херувими; и над стълбчетата беше подпорката; а под лъвовете и воловете имаше висящи ресни. 

 


30

 

 Всяко подножие имаше четири медни колела и медни оси, и четирите му крака имаха рамена; рамената, които бяха леяни, се намираха под умивалницата всяко срещу ресните. 

 


31

 

 Отверстието на подножието , извътре капитела и нагоре, беше един лакът, а отверстието му имаше ваяния; а страничните плочи бяха четвъртити, а не кръгли. 

 


32

 

 Под страничните плочи имаше четири колела; и осите на колелата се съединяваха с подножието; а височината на всяко колело бе лакът и половина. 

 


33

 

 Направата на колелата бе като направата на колеснично колело; осите им, наплатите им, спиците им и главините им, - всичките бяха леяни. 

 


34

 

 При четирите ъгъла на всяко подножие имаше четири рамена, и рамената бяха част от самото подножие. 

 


35

 

 На върха на подножието имаше кръгла препаска половин лакът висока; а отверстието и страничните плочи на върха на подножието съставляваха едно цяло с него. 

 


36

 

 И по плочите на отверстието му и по страничните му плочи Хирам издълба херувими, лъвове и палми, съразмерно големината на всяко, с ресни наоколо. 

 


37

 

 Така направи десет подножия, които имаха всички същото леяне, същата мярка и същия образ. 

 


38

 

 Направи още десет медни умивалници; всеки умивалник побираше четиридесет вати вода ; всеки умивалник беше четири лакътя широк ; и върху всяко от десетте подножия се постави един умивалник. 

 


39

 

 И постави подножията, пет от дясната страна на дома, и пет от лявата страна на дома; а морето постави от дясната страна на дома, към изток, къде юг. 

 


40

 

 Хирам направи и умивалниците, лопатите и легените. Така Хирам свърши изработването на всичките работи, които направи на цар Соломона за Господния дом. 

 


41

 

 Двата стълба; изпъкналата част на капителите, които бяха на върховете на двата стълба; двете мрежи, които да покриват двете изпъкналости на капителите, които бяха на върховете на стълбовете; 

 


42

 

 Четирите стотин нарове за двете мрежи - два реда нарове за всяка мрежа, които да покриват двете изпъкналости на кепителите; 

 


43

 

 Десетте подножия, и десетте умивалници върху подножията; 

 


44

 

 едното море и дванадесетте вола под морето; 

 


45

 

 котлите, лопатите и легените - всички тия вещи, които Хирам направи на цар Соломона за Господния дом, бяха от лъскава мед. 

 


46

 

 На Иорданското поле царят ги изля, в глинената земя между Сокхот и Царетан. 

 


47

 

 И Соломон остави всички тия вещи непретеглени , защото бяха твърде много; теглото на медта не можеше да се пресметне. 

 


48

 

 И Соломон направи всичките принадлежности, които бяха за Господния дом, - златния олтар; златната трапеза, на която се полагаха присъствените хлябове; 

 


49

 

 светилниците, пет отдясно и пет отляво пред светилището, от чисто злато; с цветята, светилата и клещите от злато; 

 


50

 

 чашите, щипците, легените, темянниците и кадилниците, от чисто злато и резета от злато, за вратата на най-вътрешния дом, то ест , пресветото място, и за вратата на дома, сиреч , на храма. 

 


51

 

 Така се свърши всичката работа, която цар Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давида, - среброто, златото и вещите, - и ги положи в съкровищницата на Господния дом. 

 


3 Царе 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: