Bulgarian Bible

2 Летописи 19

2 Летописи

Index

Глава 20

1

 

 След това моавците и амонците, и с тях някои от маонците* дойдоха да воюват против Иосафата. 

 


2

 

 Тогава някои дойдоха та известиха на Иосафата, като рекоха: Голямо множество иде против тебе изотвъд Соленото море, от Сирия; и ето ги в Асасон-тамар, (който е Енгади). 

 


3

 

 А Иосафат се уплаши, и предаде се да търси Господа, и прогласи пост по целия Юда. 

 


4

 

 И юдейците се събраха за да искат помощ от Господа; дори от всичките Юдови градове дойдоха да търсят Господа. 

 


5

 

 И Иосафат застана всред събраните юдейци и ерусалимляни в Господния дом, пред новия двор, и рече: 

 


6

 

 Господи Боже на бащите ни, не си ли Ти Бог на небето? и не си ли Ти владетел над всичките царства на народите? И не е ли в Твоята ръка сила и могъщество, така щото никой не може да устои против Тебе? 

 


7

 

 Не беше ли Ти, Боже наш, Който си изпъдил жителите на тая земя пред людете Си Израиля, и дал си я за винаги на потомството на приятеля Си Аврама? 

 


8

 

 И те се заселиха в нея, и построиха Ти светилище в нея за твоето име, и рекоха: 

 


9

 

 Ако ни връхлети зло, и меч, съдба, мор, или глад; и - ние застанем пред тоя дом и пред Тебе, (защото Твоето име е в тоя дом), и извикаме към Тебе в бедствието си, тогава Ти ще ни послушаш и избавиш. 

 


10

 

 И сега, ето амонците и моавците и ония от гората Сиир, които не си оставил Израиля да ги нападне, когато идеха от Египетската земя, но се отклониха от тях и не ги изтребиха, - 

 


11

 

 ето как ни възнаграждават като идат да ни изпъдят от Твоето притежание, което си ни дал да наследим. 

 


12

 

 Боже наш, не щеш ли да го съдиш? Защото в нас няма сила да противостоим на това голямо множество, което иде против, нас, и не знаем що да правим; но към Тебе са очите ни. 

 


13

 

 А целият Юда стоеше пред Господа с челядите си, жените си и чадата си. 

 


14

 

 Тогава всред събранието дойде Господният Дух на левитина Яазиил, Захариевия син, (а Захария бе син на Матания), от Асафовите потомци; и рече: 

 


15

 

 Слушайте, целий Юдо, вие ерусалимски жители, и ти царю Иосафате; така казва Господ на вас: Не бойте се, нито да се уплашите от това голямо множество; защото боят не е ваш, но Божий. 

 


16

 

 Слезте утре против тях; ето, те възлизат, и ще го намерите при края на долината, пред пустинята Еруил. 

 


17

 

 Не ще да е потребно вие да се биете в тоя бой ; поставете се, застанете, и вижте със себе си извършеното от Господа избавление, Юдо и Ерусалиме; на бойте се, нито да се уплашите; утре излезте против тях, защото Господ е с вас. 

 


18

 

 Тогава Иосафат се наведе с лицето до земята; и целият Юда и ерусалимските жители паднаха пред Господа, та се поклониха Господу. 

 


19

 

 И левитите, от потомците на Каатовците и от потомците на Кореевците, станаха да хвалят с много силен глас Господа Израилевия Бог. 

 


20

 

 И тъй на сутринта станаха рано, та излязоха към пустинята Текуе; а когато бяха излезли, Иосафат застана та рече: Слушайте ме, Юдо и вие ерусалимски жители; 

 


21

 

 Тогава, като се съветва с людете, нареди някои от тях да пеят Господу и да хвалят великолепието на Неговата светост като излизат пред войската казвайки: Славословете Господа, защото милостта Му е до века. 

 


22

 

 И когато почнаха да пеят и да хвалят, Господ постави засади против амонците и моавците, и против ония от хълмистата страна Сиир, които бяха дошли против Юда; и те бидоха поразени. 

 


23

 

 Защото амонците и моавците станаха против жителите на хълма Сиир за да го изтребят и заличат; и като довършиха жителите на Сиир, те си помогнаха взаимно да се изтребят. 

 


24

 

 А Юда, като стигна до стражарската кула на пустинята, погледна към множеството и, ето, те бяха мъртви тела паднали на земята, и никой не беше се избавил. 

 


25

 

 И когато Иосафат и людете му дойдоха да ги оберат, намериха между мъртвите им тела твърде много богатство и скъпи вещи и взеха да го отнесат; а три дена обираха, защото користите бяха много. 

 


26

 

 А на четвъртия ден се събраха в Долината на благословението, защото там благословиха Господа; за туй онава място се нарече Долина на благословение, и така са нарича до днес. 

 


27

 

 Тогава всичките Юдови и ерусалимски мъже с Иосафата начело, тръгнаха да се върнат в Ерусалим с веселие, понеже Господ ги беше развеселил с поражението на неприятелите им. 

 


28

 

 И дойдоха в Ерусалим с псалтири и арфи и тръби до Господния дом. 

 


29

 

 И страх от Бога обзе всичките царства на околните страни, когато чуха, че Господ воювал против неприятелите на Израиля. 

 


30

 

 И така царството на Иосафат се успокои; защото неговият Бог му даде спокойствие от всякъде. 

 


31

 

 Така Иосафат царуваше над Юда. Той бе тридесет и пет години на възраст, когато се възцари и царува двадесет и пет години в Ерусалим; а името на майка му беше Азува, дъщеря на Силея. 

 


32

 

 Той ходи в пътя на баща си Аса; не се отклони от него, а вършеше това, което бе право пред Господа. 

 


33

 

 Високите места обаче не се отмахнаха, нито още бяха людете утвърдили сърцата си към Бога на бащите си. 

 


34

 

 А останалите дела на Иосафата, първите и последните, ето, написани са в историята на Ииуя, Ананиевия син, който се споменува в Книгата на Израилевите царе. 

 


35

 

 А след това Юдовият цар Иосафат се сдружи с Израилевия цар Охозия, чиито дела бяха нечестиви. 

 


36

 

 Сдружи се с него за да построят кораби, които да идат в Тарсис; и построиха корабите в Есион-гавер. 

 


37

 

 Тогава Елиезер, Додовият син, от Мариса, пророкува против Иосафата, казвайки: Понеже си се сдружил с Охозия, Господ съсипа твоите дела. И така, корабите се разбиха, тъй че не можеха да идат в Тарсис. 

 


2 Летописи 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: