Bulgarian Bible

Псалми 118

Псалми

Index

Глава 119

1

 

 (По слав. 118). По еврейски азбучен псалом. Алеф Блажени ония, които са правдиви в пътя, Които ходят в закона на Господа. 

 


2

 

 Блажени които пазят изявленията Му, И Го търсят от все сърце; 

 


3

 

 Които и не вършат беззаконие, Ходят в пътищата Му. 

 


4

 

 Ти си ни заповядал за правилата си, Да ги пазим грижливо. 

 


5

 

 Дано се оправят пътищата ми Така щото да пазя Твоите повеления! 

 


6

 

 Няма да се посрамя тогава Когато почитам всичките Твои заповеди. 

 


7

 

 Ще Те славя с праведно сърце, Когато науча справедливите Ти съдби. 

 


8

 

 Повеленията Ти ще пазя; Недей ме оставя съвсем. 

 


9

 

 Бет. Как ще очисти младежът пътя си? Като му дава внимание според Твоето слово. 

 


10

 

 От все сърце Те потърсих; Недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти. 

 


11

 

 В сърцето си опазих Твоето слово За да не ти съгрешавам. 

 


12

 

 Благословен си, Господи; Научи ме на повеленията Си. 

 


13

 

 С устните си разказах Всичките съдби на устата Ти. 

 


14

 

 В пътя на Твоите изявления се радваха толкова, Колкото във всичкото богатство. 

 


15

 

 За правилата Ти ще размишлявам, И Твоите пътища ще зачитам. 

 


16

 

 В повеленията Ти ще се наслаждавам; Не ще забавя Твоето слово. 

 


17

 

 Гимел Показвай щедростта на слугата Си, за да живея; Така ще пазя словото Ти. 

 


18

 

 Отвори очите ми За да гледам чудесните неща в Твоя закон. 

 


19

 

 Пришелец съм аз на земята; Не скривай от мене заповедите Си. 

 


20

 

 Душата ми се изнурява от копнежа, Който искам винаги към Твоите съдби. 

 


21

 

 Ти си изобличил горделивите; Проклети да са ония, които се отклоняват от Твоите заповеди. 

 


22

 

 Отдаличи от мене укор и презрение, Защото опазих Твоите повеления. 

 


23

 

 Даже първенци седнаха и говориха против мене; Но слугата Ти размишляваше за Твоите повеления. 

 


24

 

 Твоите свидетелства наистина са моя наслада И мои съветници. 

 


25

 

 Делет. Душата ми прилепва за пръстта; Съживи ме според словото Си. 

 


26

 

 Изявих пътищата си, и Ти си ме послушал; Научи ме на повеленията Си. 

 


27

 

 Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила, Така да размишлявам за Твоите чудесни дела. 

 


28

 

 Душата ми се топи от тъга; Укрепи ме според словото Ти. 

 


29

 

 Отдалечи от мене пътя на лъжата, И благоволи да ми дадеш да съблюдавам закона Ти. 

 


30

 

 Пътят на истината избрах; Трите съдби поставих пред себе си; 

 


31

 

 Прилепих се към Твоите свидетелства; Господи, да ме не посрамиш. 

 


32

 

 Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, Когато разшириш сърцето ми. 

 


33

 

 Хе. Господи, научи ме пътя на Твоите повеления, И аз ще го пазя до край. 

 


34

 

 Вразуми ме, и ще държа закона Ти. Да! ще го пазя от все сърце. 

 


35

 

 Управяй ме в пътя на Твоите заповеди, Защото в него се наслаждавам. 

 


36

 

 Приклони сърцето ми към Твоите свидетелства, А не към сребролюбие. 

 


37

 

 Отвърни очите ми да не гледат суета, И съживи ме в пътищата Си. 

 


38

 

 Потвърди словото Си към слугата Си, Което ще води към страх от Тебе. 

 


39

 

 Отвърни от мене укора, от който се боя, Защото Твоите съдби са добри. 

 


40

 

 Ето, копнея за Твоите правила; Съживи ме чрез правдата Си. 

 


41

 

 Вав. Нека дойдат върху мене и Твоите милости, Господи, Твоето спасение, според словото Ти. 

 


42

 

 Ще имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява, Защото уповавам на Твоето слово. 

 


43

 

 И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми, Защото се надявах на Твоите съдби. 

 


44

 

 Така ще пазя Твоя закон постоянно На вечни векове: 

 


45

 

 И ще ходя на широко, Защото потърсих Твоите правила. 

 


46

 

 Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе, И няма да се посрамя; 

 


47

 

 И ще се наслаждавам в Твоите заповеди, Които възлюбих; 

 


48

 

 Също и ще повдигам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих, И ще размишлявам за повеленията Ти. 

 


49

 

 Заин. Помни словото към слугата Си, На което си ме направил да уповавам. 

 


50

 

 Това е моята утеха в скръбта ми, Че словото Ти ме съживи. 

 


51

 

 Горделивите ми се подсмиваха много; Но аз не се отклоних от Твоя закон. 

 


52

 

 Спомних си, Господи, за Твоите от старо време съдби, И се утеших. 

 


53

 

 Горещо негодувание ме обзе по причина на нечестивите, Които оставят Твоя закон. 

 


54

 

 Твоите повеления ми станаха песен В дома гдето странствувам. 

 


55

 

 Нощем си спомням Твоето име, Господи, И опазих закона Ти. 

 


56

 

 Това е моето хваление, Че опазих твоите правила. 

 


57

 

 Хат. Господи, Ти си мой дял: Обещах се, че ще пазя Твоите думи. 

 


58

 

 Потърсих благоволението Ти от все сърце; Смили се за мене според словото Си. 

 


59

 

 Размислих върху пътищата си, И обърнах нозете си към Твоите свидетелства. 

 


60

 

 Побързах, и не се забавих. Да опазя Твоите заповеди. 

 


61

 

 Връзките на нечестивите ме обвиха; Но аз не забравих Твоя закон. 

 


62

 

 По среднощ ставам за да Те славя За Твоите справедливи съдби. 

 


63

 

 Аз съм другар на всички, които Ти се боят, И на ония, които пазят Твоите правила. 

 


64

 

 Господи, земята е пълна с Твоята милост; Научи ме на Твоите повеления. 

 


65

 

 Тет. Господи, Ти си сторил добро на слугата Си Според словото Си. 

 


66

 

 Научи ме на добро разсъждение и знание, Защото аз повярвах Твоите заповеди. 

 


67

 

 Преди да бях наскърбен аз заблуждавах; Но сега държа Твоето слово. 

 


68

 

 Ти си благ и правиш добро; Научи ме на Твоите повеления. 

 


69

 

 Горделивите изковаха лъжа против мене; Но аз от все сърце ще пазя Твоите правила. 

 


70

 

 Тяхното сърце надебеля, като лой; Но аз се наслаждавам в закона Ти. 

 


71

 

 Добре ми стана, че бях наскърбен, За да науча Твоите повеления. 

 


72

 

 Законът на Твоите уста е за мене по-желателен От хиляди злато и сребро. 

 


73

 

 Твоите ръце ме направиха и утвърдиха; Вразуми ме за да науча Твоите заповеди. 

 


74

 

 Ония, които Ти се боят, ще се зарадват като ме видят, Защото на словото Ти уповах. 

 


75

 

 Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, И по справедливост си ме наказал. 

 


76

 

 Моля Ти се, нека ми бъде Твоето милосърдие за утеха Според словото Ти към Твоя слуга. 

 


77

 

 Нека дойдат върху мене Твоите благи милости, за да живея; Защото Твоят закон е моя наслада. 

 


78

 

 Нека се посрамят горделивите, защото са ме повалили с лъжи; Но аз ще размишлявам за Твоите правила. 

 


79

 

 Нека се обърнат към мене ония, които Ти се боят, А именно ония, които познават Твоите свидетелства. 

 


80

 

 Сърцето ми нека бъде непорочно относно Твоите повеления, За да се не посрамя. 

 


81

 

 Каф. Душата ми примира за Твоето спасение; Но аз се надявам, на Твоето слово. 

 


82

 

 Очите ми чезнат за изпълнение на словото Ти, Като казвам: Кога ще ме утешиш? 

 


83

 

 Защото станах като мех в дим; Но пак не забравям Твоите повеления. 

 


84

 

 Колко са дните на Твоя слуга? Кога ще извършиш съдба против гонителите ми: 

 


85

 

 Горделивите изкопаха ями за мене, Като се противят на Твоя закон. 

 


86

 

 Всичките Твои заповеди са верни; Понеже човеците ме гонят с лъжи, Ти ми помогни. 

 


87

 

 Без малко щяха да ме погубят на земята; Но аз не оставих Твоите правила. 

 


88

 

 Съживи ме според милосърдието Си; Така ще пазя свидетелството на Твоите уста. 

 


89

 

 Ламед. Господи Твоето слово Е утвърдено на небето до века. 

 


90

 

 Верността Ти пребъдва из род в род; Ти си основал земята и тя стои. 

 


91

 

 Колкото за Твоите наредби, те и до днес стоят, Защото всички са Твои слуги. 

 


92

 

 Ако Твоят закон не беше ми наслада, То аз и тогава бих загинал в скръбта си. 

 


93

 

 До века няма да забравя Твоите правила, Защото чрез тях си ме съживил. 

 


94

 

 Твой съм аз; спаси ме, Защото потърсих Твоите правила 

 


95

 

 Нечестивите ме чакат за да ме погубят; Но аз ще внимавам в Твоите свидетелства. 

 


96

 

 Видях граница на всяко съвършенство Но Твоята заповед е твърде широка. 

 


97

 

 Мем. Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден ще се поучавам в него. 

 


98

 

 Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, Защото те са винаги с мене. 

 


99

 

 По-разумен съм от всичките си учители, Защото се поучавам от Твоите свидетелства. 

 


100

 

 По-разумен съм от старите, Защото опазих Твоите правила. 

 


101

 

 От всеки лош път въздържах нозете си. За да пазя Твоето слово. 

 


102

 

 От Твоите съдби не се отклоних, Защото Ти си ме научил. 

 


103

 

 Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! по-сладки от мед в устата ми. 

 


104

 

 Чрез Твоите правила станах разумен; Затова мразя всеки лъжлив път. 

 


105

 

 Нун. Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми. 

 


106

 

 Заклех се, и го потвърдих, Че ще държа праведните Твои съдби. 

 


107

 

 Много съм наскърбен; Господи, съживи ме според словото Си. 

 


108

 

 Приеми моля ти се, Господи, доброволните приноси на устата ми, И научи ме на съдбите Си. 

 


109

 

 Животът ми е постоянно в опасност; Но аз не забравих Твоя закон. 

 


110

 

 Нечестивите поставиха примка за мене; Но аз не се отклоних от Твоите правила. 

 


111

 

 Възприех Твоите свидетелства за свое наследство до века, Защото те са радост на сърцето ми. 

 


112

 

 Приклоних сърцето си за да върша повеленията Ти. Винаги и до край. 

 


113

 

 Самех. Намразих двоеумните, А Твоя закон възлюбих. 

 


114

 

 Ти си мой покров и мой щит: На Твоето слово се надявам. 

 


115

 

 Отдалечете се от мене, вие злодейци, Защото аз ще пазя заповедите на моя Бог. 

 


116

 

 Укрепявай ме според словото Си, за да живея; И да се не засрамя в надеждата си. 

 


117

 

 Дръж ме, и ще бъда в безопасност, И ще зачитам винаги Твоите повеления. 

 


118

 

 Ти си презрял всички, които се отклоняват от Твоите повеления, Защото суетна е измамата им. 

 


119

 

 Изхвърляш като шлак всичките нечестиви на земята; Затова възлюбих Твоите повеления. 

 


120

 

 Снагата ми настръхна поради страха ми от Тебе. И от съдбите Ти се уплаших. 

 


121

 

 Извърших правосъдие и правда, Да ме не предадеш на угнетителите ми; 

 


122

 

 Стани поръчител на слугата Си за добро; Не оставяй горделивите да ме угнетяват. 

 


123

 

 Очите ми чезнат за спасението Ти. И за Твоето праведно слово. 

 


124

 

 Постъпвай към слугата Си според милостта Си, И научи ме на повеленията Си. 

 


125

 

 Твой слуга съм аз; вразуми ме За да познавам Твоите свидетелства. 

 


126

 

 Време е да подействува Господ, Защото наруших закона Ти. 

 


127

 

 Понеже аз любя Твоите заповеди. Повече от злато, даже от чисто злато. 

 


128

 

 Понеже считам за прави всичките Твои правила относно всяко нещо, Затова мразя всеки лъжлив път. 

 


129

 

 Пе. Чудесни са твоите свидетелства; Затова душата ми ги пази. 

 


130

 

 Изясняването на Твоето слово просвещава, Вразумява простите. 

 


131

 

 Отворих широко устата си и пъхтях, Защото копнеех за твоите заповеди. 

 


132

 

 Обърни се към мене и смили се за мене, Както постъпваш към ония, които обичат Твоето име. 

 


133

 

 Оправяй стъпките ми в словото Си, И не оставяй да ме завладее никое беззаконие; 

 


134

 

 Избави ме от човешки насилия; Така ще държа Твоите правила. 

 


135

 

 Осияй с лицето Си върху слугата Си, И научи ме на повеленията Си. 

 


136

 

 Водни потоци текат из очите ми. Понеже не се спазва Твоя закон. 

 


137

 

 Цаде. Праведен си Ти Господи; Прави са и Твоите съдби. 

 


138

 

 Постановил си свидетелствата Си, С правда и превазходна вярност. 

 


139

 

 Моята ревност ме изяде, Защото противниците ми забравиха Твоите думи. 

 


140

 

 Твоето слово е добре пречистено, Затова слугата Ти го обича. 

 


141

 

 Скромен съм и презрян, Обаче не забравям Твоите правила. 

 


142

 

 Твоята правда е вечна правда; И законът Ти е истина. 

 


143

 

 Неволи и утеснения ме намериха; Обаче Твоите заповеди са моя наслада. 

 


144

 

 Твоите свидетелства са праведни до века; Вразуми ме, и ще живея. 

 


145

 

 Коф. Извиках от все сърце; Послушай ме, Господи, и ще пазя повеленията Ти. 

 


146

 

 Извиках към Тебе; Спаси ме и ще пазя повеленията Ти. 

 


147

 

 Предварих зората с викането си; На твоите думи уповавах. 

 


148

 

 Очите ми предварят нощните стражи, За да размишлявам за Твоето слово. 

 


149

 

 Чуй гласа ми според милосърдието Си; Съживи ме, Господи, според съдбите Си. 

 


150

 

 Приближиха се ония, които нечестиво ме преследват, И са се отклонили от закона Ти. 

 


151

 

 Ти си близо, Господи; И всички Твои заповеди са истина. 

 


152

 

 Отдавна зная от Твоите свидетелства, Че Ти си ги учредил за винаги. 

 


153

 

 Реш. Виж скръбта ми и избави ме, Защото не съм забравил закона Ти. 

 


154

 

 Защити делото ми и изкупи ме; Съживи ме според словото Си. 

 


155

 

 Избавлението е далеч от Нечестивите, Защото те не търсят Твоите повеления. 

 


156

 

 Много са Твоите благи милости, Господи; Съживи ме според съдбите Си. 

 


157

 

 Мнозина са моите гонители и противници; Но аз не се отклоних от свидетелствата Ти. 

 


158

 

 Като видях коварните, погнусих се от тях. Защото не пазят Твоето слово. 

 


159

 

 Виж колко обичам аз Твоите правила; Съживи ме, Господи, според милосърдието Си. 

 


160

 

 Същността на Твоето слово е истина; И Твоите праведни съдби, до една траят до века. 

 


161

 

 Шин. Първенци ме преследваха без причина; Но сърцето ми трепери от думите Ти. 

 


162

 

 Аз се радвам на Твоето слово. Като оня, който намира много користи. 

 


163

 

 Мразя лъжата и се гнуся от нея, Но закона Ти обичам. 

 


164

 

 Седем пъти на ден Те хваля, За твоите праведни съдби. 

 


165

 

 Много мир имат ония, които обичат Твоя закон, И за тях няма спънки та да се препъват. 

 


166

 

 Надявах се за Твоето спасение, Господи, И изпълнявах Твоите заповеди. 

 


167

 

 Душата ми опази Твоите сведетелства; И аз ги любя твърде много. 

 


168

 

 Държах Твоите правила и Твоите свидетелства; Защото всичките ми пътища са пред Тебе. 

 


169

 

 Тав. Нека стигне викането ми пред тебе, Господи; Вразуми ме според словото Си. 

 


170

 

 Нека дойде молбата ми пред Тебе; Избави ме според словото Си. 

 


171

 

 Устните ми ще изливат хваление, Защото ме учиш на повеленията Си. 

 


172

 

 Езикът ми ще пее за словото Ти, Защото всички Твои заповеди са правда. 

 


173

 

 Ръката Ти нека бъде готова да ми помогне, Защото аз избрах Твоите правила. 

 


174

 

 Копнях за Твоето спасение, Господи; И законът Ти е моя наслада. 

 


175

 

 Нека живее душата ми, и ще Те хвали; И нека ми помагат съдбите Ти. 

 


176

 

 Скитах се като изгубена овца; Потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди. 

 


Псалми 120

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: