Bulgarian Bible

Плач Еремиев 5

Езекил

Index

Глава 1

1

 

 В тридесетата година, четвъртия месец, на петия ден от месеца, като бях между пленниците при реката Ховар, отвориха се небесата, и аз видях Божии видения. 

 


2

 

 На петия ден от месеца в тая година, която бе петата от пленяването на цар Иоахина, 

 


3

 

 Господното слово дойде нарочно към свещеника Езекиила, син на Вузия, в Халдейската земя, при реката Ховар; и там Господната ръка биде върху него. 

 


4

 

 Видях, и, ето, вихрушка идеше от север, голям облак и пламнал огън, а около него сияние; и отсред него се виждаше нещо на глед като светъл метал, от средата на огъня. 

 


5

 

 Отсред него се виждаше и подобие на четири живи същества. И това беше изгледът им; те имаха човешко подобие. 

 


6

 

 Всяко от тях имаше четири лица, всяко имаше и четири крила. 

 


7

 

 Нозете им бяха прави нозе; и стъпалото на нозете им беше подобно на стъпало на телешка нога; и изпущаха искри като повърхността на лъскава мед. 

 


8

 

 И имаха човешки ръце под крилата си на четирите си страни; и на четирите лицата и крилата бяха така: 

 


9

 

 крилата им се съединяваха едно с друго; не се обръщаха като вървяха; всяко вървеше направо пред себе си. 

 


10

 

 А колкото за изгледа на лицата им, той беше като човешко лице; и четирите имаха лъвово лице от дясната страна; и четирите имаха волско лице от лявата; и четирите имаха орлово лице. 

 


11

 

 и лицата им и крилата им бяха обърнати нагоре; две крила на всяко се съединяваха едно с друго, и двете покриваха телата им. 

 


12

 

 И вървяха всяко направо пред себе си; гдето се носеше духа, там вървяха; като вървяха не се обръщаха. 

 


13

 

 А колкото за подобието на живите същества, изгледът им бе като запалени огнени въглища, като изгледа на факли, които се движеха нагоре надолу между живите същества; огънят беше светъл, и светкавица изскачаше из огъня. 

 


14

 

 И живите същества блещукаха* наглед като светкавица. 

 


15

 

 А като гледах живите същества, ето по едно колело на земята при живите същества, за всяко от четирите им лица, 

 


16

 

 Изгледът на колелата и направата им бе като цвят на хрисолит; и четирите имаха еднакво подобие; а изгледът им и направата им бяха като че ли на колело в колело. 

 


17

 

 Когато вървяха, вървяха към четирите си страни; не се обръщаха като вървяха. 

 


18

 

 А колелата им бяха високи и страшни; и колелата около тия четири бяха пълни с очи. 

 


19

 

 И когато вървяха живите същества, и колелата вървяха край тях; и когато се издигаха живите същества от земята, и колелата се издигаха. 

 


20

 

 Гдето имаше да иде духът, там вървяха и те; там гдето духът имаше да иде, и колелата се издигаха край тях; защото духът на всяко от живите същества беше и в колелата му. 

 


21

 

 Когато вървяха ония, вървяха и тия; и когато стояха ония, стояха и тия; а когато ония се издигаха от земята, то и колелата се издигаха край тях; защото духът на всяко от живите същества беше и в колелата му. 

 


22

 

 А над главите на живите същества имаше подобие на един простор, на глед като цвят на страшен кристал, разпрострян над главите им. 

 


23

 

 А под простора крилата им бяха разпрострени, едно срещу друго; всяко същество имаше две, които покриваха телата им отсам; и всяко имаше две, които ги покриваха оттам. 

 


24

 

 И когато вървяха, чувах фученето на крилата им като бучене на големи води, като глас на Всесилния, шум на метеж като шум на войска. Когато се спираха, спущаха крилата си. 

 


25

 

 И глас се издаде от горе из простора, който бе над главите им; и като се спряха спуснаха крилата си. 

 


26

 

 И над простора, който бе върху главите им, се виждаше подобие на престол, наглед като камък сапфир; и върху подобието на престола имаше подобие на глед като човек, седящ на него на високо. 

 


27

 

 И видях нещо наглед като светъл метал, като изглед на огън в него от всяка страна; от това, което се виждаше, че е кръстът му, и нагоре, и от това, което се виждаше, че е кръстът му, и надолу видях като изглед на огън, обиколен със сияние. 

 


28

 

 Какъвто е изгледът на дъгата в облака в дъждовен ден, такъв бе изгледът на обикалящото сияние. Това бе изгледът на подобието на Господната слава. И когато го видях, паднах на лицето си, и чух глас на едного, който говореше. 

 


Езекил 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: