Bulgarian Bible

Езекил 39

Езекил

Index

Глава 40

1

 

 В двадесет и петата година от плена ни, в началото на годината, на десетия ден от месеца, в четиринадесетата година подир превземането на града, в същия ден Господната ръка биде върху мене и ме заведе там, - 

 


2

 

 чрез Божии видения ме заведе в Израилевата земя, та ме постави върху една твърде висока планина, на която имаше към юг нещо като здание подобно на град. 

 


3

 

 И като ме заведе там, ето, човек, чийто изглед бе като изглед на мед, и който държеше в ръката си ленена връв и мярка от тръстика, стоеше в портата. 

 


4

 

 И човекът ми рече: Сине човешки, погледни с очите си, чуй с ушите си, и приложи сърцето си върху всичко, което ще ти покажа; защото ти биде въведен тука с цел да ти покажа това. Всичко, що видиш, изяви го на Израилевия дом. 

 


5

 

 И ето извън дома една стена околовръст, и в ръката на човека мярка от тръстика дълга шест лакти, всеки лакът дълъг лакът и длан; и като измери широчината на зданието, тя беше една тръстика, и височината една тръстика. 

 


6

 

 Тогава дойде при портата, която гледаше към изток, и се изкачи по стъпалата й; и като измери прага на портата, широчината му беше една тръстика, и широчината на другия праг една тръстика. 

 


7

 

 И всяка стражарска стая бе една тръстика дълга и една тръстика широка; и разстоянието между стаите бе пет лакти; а прагът на портата, при предверието на портата към дома, бе една тръстика. 

 


8

 

 Измери тоже предверието на портата към дома, една тръстика. 

 


9

 

 Тогава като измери предверието на портата, то беше осем лакти, а стълбовете им два лакътя; и предверието на портата беше откъм дома. 

 


10

 

 И стражарските стаи на източната порта бяха три отсам и три оттам, и трите на една мярка; и стълбовете имаха една мярка отсам и оттам. 

 


11

 

 И като измери широчината на входа на портата, тя беше десет лакти, а дължината на портата тринадесет лакти. 

 


12

 

 А пред стаите имаше един лакът разстояние отсам и един лакът разстояние оттам; и стаите бяха шест лакти отсам и шест лакти оттам. 

 


13

 

 После измери портата от покрива на едната стражарска стая до покрива на другата, и широчината бе двадесет и пет лакти, врата срещу врата. 

 


14

 

 И намери стълбовете шестдесет лакти; и предверието стигаше до стълбовете околовръст портата. 

 


15

 

 И от лицето на портата, при входа, до лицето на предверието на вътрешната порта, имаше петдесет лакти. 

 


16

 

 И на стражарските стаи имаше затворени прозорци, също и на стълбовете им извътре портата околовръст, така и на сводовете; а имаше прозорци извътре околовръст; а върху всеки стълб имаше палми. 

 


17

 

 Тогава ме заведе във външния двор; и ето стаи и под направени около двора; имаше тридесет стаи върху пода. 

 


18

 

 И подът, който бе от страните на портата, съответстващ на дължината на портите, беше долният под. 

 


19

 

 Тогава измери широчината от лицето на долната порта до лицето на вътрешния двор извън, и тя беше сто лакти и откъм изток и откъм север. 

 


20

 

 И измери дължината и широчината на портата на външния двор, която гледаше към север. 

 


21

 

 И стражарските стаи бяха три отсам и три оттам; а стълбовете й и сводовете й бяха според мярката на първата порта; дължината й беше петдесет лакти, и широчината й двадесет и пет лакти. 

 


22

 

 И прозорците й, и сводовете й, и палмите й бяха според мярката на портата, която гледа към изток; и изкачваха се към нея по седем стъпала; и сводовете й бяха пред нея. 

 


23

 

 И портата на вътрешния двор бе срещу портата, която бе към север и към изток; и като измери от порта до порта, намери сто лакти. 

 


24

 

 И заведе ме към юг, и ето порта, която гледаше към юг; и като измери стълбовете й и сводовете й, те имаха същите мерки. 

 


25

 

 И имаше прозорци на нея и на сводовете й околовръст, подобни на ония прозорци; дължината им беше петдесет лакти, и широчината двадесет и пет лакти. 

 


26

 

 И изкачваха се към нея по седем стъпала; и сводовете й бяха пред нея; и на стълбовете й имаше палми, една отсам и една оттам. 

 


27

 

 И във вътрешния двор имаше порта към юг; и като измери от порта до порта към юг, намери сто лакти. 

 


28

 

 Тогава ме заведе във вътрешния двор през южната порта; и като измери южната порта, тя имаше същите мерки, 

 


29

 

 и стражарските й стаи, и стълбовете й, и сводовете й имаха същите мерки; и на нея и на сводовете й имаше прозорци околовръст; дължината й беше петдесет лакти, а широчината й двадесет и пет лакти. 

 


30

 

 И сводовете околовръст бяха двадесет и пет лакти дълги, и пет лакти широки. 

 


31

 

 И сводовете й бяха към външния двор; и имаше палми по стълбовете й; и изкачваха се към нея по осем стъпала. 

 


32

 

 И заведе ме във вътрешния двор към изток; и като измери портата тя имаше същите мерки; 

 


33

 

 и стражарските й стаи, стълбовете й, и сводовете й имаха същите мерки; и на нея и на сводовете й имаше прозорци околовръст; а тя беше петдесет лакти дълга и двадесет и пет лакти широка. 

 


34

 

 И сводовете й бяха към външния двор; и по стълбовете й имаше палми отсам и оттам; и изкачваха се към нея по осем стъпала. 

 


35

 

 И заведе ме при северната порта; и като я измери, тя имаше същите мерки, 

 


36

 

 както и стражарските й стаи, стълбовете й, и сводовете й; и на нея имаше прозорци околовръст; а тя беше петдесет лакти дълга и двадесет и пет лакти широка. 

 


37

 

 И стълбовете й бяха към външния двор; и по стълбовете й имаше палми отсам и оттам; и изкачваха се към нея по осем стъпала. 

 


38

 

 И имаше една стая, чиято врата беше при стълбовете на портата, гдето миеха всеизгарянето. 

 


39

 

 И в предверието на портата имаше две, трапези отсам и две трапези оттам, на които да колят всеизгарянето, приноса за грях, и приноса за престъпление. 

 


40

 

 И на външната страна, при стъпалата към входа на северната порта, имаше две трапези; и на другата страна, която принадлежеше към предверието на портата, имаше две трапези. 

 


41

 

 Четири трапези имаше отсам и четири трапези оттам при страните на портата; всичко осем трапези, на които колеха жертвите. 

 


42

 

 И четирите трапези за всеизгарянето бяха от дялан камък, един лакът и половина дълги, един лакът и половина широки, и един лакът високи; и на тях туряха оръдията, с които колеха всеизгарянето и жертвата. 

 


43

 

 И извътре имаше полица, една длан широка, прикована околовръст; а на трапезите туряха месото на приносите. 

 


44

 

 И извън вътрешната порта бяха стаите на певците, във вътрешния двор, който бе на страните на северната порта; и лицата им бяха към юг; а една от тях, на страната на източната порта, гледаше към север. 

 


45

 

 И рече ми: Тая стая, която гледа към юг, е за свещениците, които се грижат за дома; 

 


46

 

 а стаята, която гледа към север, е за свещениците, които прислужват около олтара; те са потомци на Садока, които измежду Левиевите потомци се приближават при Господа да Му служат. 

 


47

 

 И като измери двора, дължината му беше сто лакти, и широчината му сто лакти; беше квадратен, и олтарът беше пред дома. 

 


48

 

 Тогава ме заведе в предхрамието на дома; и като измери всеки стълб на предхрамието, те бяха пет лакти отсам и пет лакти оттам; а широчината на портата беше три лакти отсам и три лакти оттам. 

 


49

 

 Дължината на предхрамието бе двадесет лакти, и широчината му единадесет лакти; и изкачваха се към него по десет стъпала; и при стълбовете имаше други стълбове, един отсам и един оттам. 

 


Езекил 41

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: