Bulgarian Bible

Матей 8

Матей

Index

Глава 9

1

 

 Тогава Той влезе в една ладия, премина и дойде в Своя Си град. 

 


2

 

 И, ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Исус като видя вярата им, рече на паралитика: Дерзай, синко; прощават ти се греховете. 

 


3

 

 И, ето, някои от книжниците си казаха: Този богохулствува. 

 


4

 

 А Исус, като узна помислите им, рече: Защо мислите зло в сърцата си? 

 


5

 

 Защото кое е по-лесно, да река: Прощават ти се греховете, или да река: Стани и ходи? 

 


6

 

 Но, за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни си постелката и иди у дома си. 

 


7

 

 И той стана и отиде у дома си. 

 


8

 

 А множествата, като видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, Който бе дал такава власт на човеците. 

 


9

 

 И като минаваше оттам, Исус видя един човек, на име Матей, седящ в бирничеството; и рече му: Върви след Мене. И той стана да Го последва. 

 


10

 

 И когато бе седнал на трапезата в къщата, ето, мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исуса и с учениците Му. 

 


11

 

 И фарисеите, като видяха това, рекоха на учениците Му: Защо яде вашият учител с бирниците и грешниците? 

 


12

 

 А Той, като чу това, рече: Здравите нямат нужда от лекар, а болните. 

 


13

 

 Но идете и научете се що значи тази дума: “Милост искам, а не жертви”, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние]. 

 


14

 

 Тогава дохождат при Него Йоановите ученици и казват: Защо ние и фарисеите постим много, а Твоите ученици не постят? 

 


15

 

 Исус им каза: Могат ли сватбарите да жалеят, докато е с тях младоженецът? Ще дойде обаче, време, когато младоженецът ще им се отнеме; и тогава ще постят. 

 


16

 

 Никой не кърпи вехта дреха с невалян плат; защото това, което трябваше да я запълни, отдира от дрехата, и съдраното става по-лошо. 

 


17

 

 Нито наливат ново вино във вехти мехове; инак, меховете се спукват, виното изтича, и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове, та и двете се запазват. 

 


18

 

 Когато им говореше това, ето, един началник дойде и им се кланяше, и казваше: Дъщеря ми току що умря; но дойди и възложи ръката Си на нея и тя ще оживее. 

 


19

 

 И, като стана, Исус отиде подир него, тоже и учениците Му. 

 


20

 

 И, ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до полата на дрехата Му; 

 


21

 

 защото си думаше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея. 

 


22

 

 А Исус като се обърна и я видя, рече: Дерзай, дъщерьо; твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя. 

 


23

 

 И когато дойде Исус в къщата на началника, и видя свирачите и народа разтревожен, рече: 

 


24

 

 Идете си, защото момичето не е умряло, но спи. А те Му се присмиваха. 

 


25

 

 А като изпъдиха народа, Той влезе и я хвана за ръката; и момичето стана. 

 


26

 

 И това са разчу по цялата оная страна. 

 


27

 

 И когато Исус си отиваше оттам, подир Него вървяха двама слепи, които викаха, казвайки: Смили се за нас, Сине Давидов! 

 


28

 

 И като влезе вкъщи, слепите се приближиха до Него; и Исус им казва: Вярвате ли че мога да сторя това? Казват Му: Вярваме, Господи. 

 


29

 

 Тогава Той се допря до очите им, и рече: Нека ви бъде според вярата ви. 

 


30

 

 И очите им се отвориха. А Исус им заръча строго, като каза: Внимавайте никой да не знае това. 

 


31

 

 А те, като излязоха разгласиха славата Му по цялата оная страна. 

 


32

 

 И когато те излизаха, ето, доведоха при Него един ням човек, хванат от бяс. 

 


33

 

 И след като бе изгонен бесът, немият проговори; и множествата се чудеха и думаха: Никога не се е виждало такова нещо в Израиля. 

 


34

 

 А фарисеите казваха: Чрез началника на бесовете Той изгонва бесовете. 

 


35

 

 Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. 

 


36

 

 А когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир. 

 


37

 

 Тогава рече на учениците Си: Жетвата и изобилна, а работниците малко; 

 


38

 

 затова, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си. 

 


Матей 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: