Bulgarian Bible

Матей 21

Матей

Index

Глава 22

1

 

 И Исус почна пак да им говори с притчи, като казваше: 

 


2

 

 Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. 

 


3

 

 Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат. 

 


4

 

 Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обяда си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба. 

 


5

 

 но те занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си; 

 


6

 

 а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. 

 


7

 

 И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци, и изгори града им. 

 


8

 

 Тогава казва на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. 

 


9

 

 Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. 

 


10

 

 И тъй, ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри; и сватбата се напълни с гости. 

 


11

 

 А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха. 

 


12

 

 И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. 

 


13

 

 Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете, и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. 

 


14

 

 Защото мнозина са поканени, а малцина избрани. 

 


15

 

 Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да Го впримчат в говоренето Му. 

 


16

 

 И пращат при Него учениците си, заедно и Иродианите, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божият път и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците. 

 


17

 

 Кажи ни, прочее: Ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на Кесаря, или не? 

 


18

 

 А Исус разбра лукавството им, и рече: Защо Ме изпитвате, лицемери? 

 


19

 

 Покажете Ми данъчната монета. И те Му донесоха един пеняз. 

 


20

 

 Той им каза: Чий е този образ и надпис? 

 


21

 

 Казват му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте Кесаревите на Кесаря, а Божиите на Бога. 

 


22

 

 И като чуха това, те се зачудиха, и оставайки Го, си отидоха. 

 


23

 

 В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение и попитаха Го, казвайки: 

 


24

 

 Учителю, Мойсей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му, и да въздигне потомък на брата си. 

 


25

 

 А между нас имаше седмина братя; и първият се ожени и умря; и, като нямаше потомък, остави жена си на брата си; 

 


26

 

 също и вторият и третият, до седмият. 

 


27

 

 А подир всички умря и жената. 

 


28

 

 И тъй, във възкресението на кого от седмината ще бъде жена? Защото всички те я имаха. 

 


29

 

 А Исус в отговор им рече: Заблуждавате се, като не знаете писанията нито Божията сила. 

 


30

 

 Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като [Божии] ангели на небето. 

 


31

 

 А за възкресението на мъртвите, не сте ли чели онова, което Бог ви говори, като казва: 

 


32

 

 “Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов”? Той не е Бог на мъртвите, а на живите. 

 


33

 

 И множеството, като чуха това, чудеха се на учението Му. 

 


34

 

 А фарисеите, като чуха, че смълчал садукеите, събраха се заедно. 

 


35

 

 И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос: 

 


36

 

 Учителю, коя е голямата заповед в закона? 

 


37

 

 А Той му рече: “Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум”. 

 


38

 

 Това е голямата и първа заповед. 

 


39

 

 А втора, подобна на нея, е тая: “Да възлюбиш ближния си, както себе си”. 

 


40

 

 На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. 

 


41

 

 И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита, казвайки: 

 


42

 

 Какво мислите за Христа? Чий Син е? Казват Му: Давидов. 

 


43

 

 Казва им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, думайки: 

 


44

 

 “Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми. Докле положа враговете Ти под нозете Ти”? 

 


45

 

 Ако, прочее, Давид Го нарича Господ, как е негов син? 

 


46

 

 И никой не можеше да Му отговори ни дума; нито пък дръзна вече някой от тоя ден да Му задава въпроси. 

 


Матей 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: