Bulgarian Bible

Матей 28

Марко

Index

Глава 1

1

 

 Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син; 

 


1

 

 О И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него. 

 


2

 

 както е писано в книгата на пророк Исаия:_— "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, който ще устрои Твоя път; 

 


3

 

 Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа. Прави направете пътеките за Него." 

 


4

 

 Йоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване греховете. 

 


4

 

 О И дохожда при него при един прокажен и Му се моли, коленичил при Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш. 

 


5

 

 И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимяни, и кръщаваха се от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. 

 


6

 

 А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше се с акриди и див мед. 

 


7

 

 И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му. 

 


8

 

 Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Святия Дух. 

 


9

 

 През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоана в Йордан. 

 


11

 

 И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение. 

 


12

 

 И веднага Духът Го закара в пустинята. 

 


13

 

 И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха. 

 


14

 

 А след като Йоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки: 

 


15

 

 Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието. 

 


16

 

 А когато минаваше край Галилейското езеро*(Гръцки: Море, така и навсякъде в това евангелие.), видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. 

 


17

 

 И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз, ще ви направя да станете ловци на човеци. 

 


18

 

 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него. 

 


19

 

 И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Йоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите. 

 


20

 

 И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него. 

 


21

 

 И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и поучаваше. 

 


22

 

 И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците. 

 


23

 

 И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки: 

 


24

 

 [Остави ни!] какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий. 

 


25

 

 Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез из него. 

 


26

 

 Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе из него. 

 


27

 

 И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват! 

 


28

 

 И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност. 

 


29

 

 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Якова и Йоана в къщата на Симона н Андрея. 

 


30

 

 А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея. 

 


31

 

 И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше. 

 


32

 

 И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс. 

 


33

 

 И целият град се събра пред вратата. 

 


34

 

 И той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха. 

 


35

 

 И сутринта, когато беше още тъмно, стана та излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше. 

 


36

 

 А Симон и ония, които бяха с Него, изтичаха подире Му. 

 


37

 

 И като Го намериха, казват Му: Всички те търсят. 

 


38

 

 А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл. 

 


39

 

 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете. 

 


41

 

 А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен. 

 


42

 

 И веднага проказата го остави, и той се очисти. 

 


43

 

 И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза: 

 


44

 

 Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей. 

 


45

 

 А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде. 

 


Марко 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: