Bulgarian Bible

Марко 12

Марко

Index

Глава 13

1

 

 Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж, какви камъни и какви здания! 

 


1

 

 О Обаче, трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи. 

 


2

 

 А Исус му рече: Виждаш ли тия големи здания! Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине. 

 


3

 

 И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър и Яков и Йоан и Андрей Го попитаха насаме: 

 


4

 

 Кажи ни, Кога ще бъде това? И какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни? 

 


5

 

 А Исус почна да им казва: Пазете се да ви не подмами някой. 

 


6

 

 Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Христос, и ще подмамят мнозина. 

 


7

 

 А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава; това трябва да стане; но туй не е още свършекът. 

 


8

 

 Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има и глад; а тия неща са само начало на страданията. 

 


9

 

 А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствувате на тях. 

 


11

 

 А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в оня час, това говорете! Защото не сте вие, които говорите, а Святият Дух. 

 


12

 

 Брат, брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят. 

 


13

 

 И ще бъдете мразени от всички заради Моето име: но който устои до край, той ще бъде спасен. 

 


14

 

 И когато видите мерзостта, която докарва запустение, [за която говори пророк Даниил], стояща там гдето не подобава, (който чете нека разбира), тогава ония, които с в Юдея, нека бягат по планините; 

 


15

 

 и който е на къщния покрив да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея; 

 


16

 

 и който е на нива да не се връща назад да вземе дрехата си. 

 


17

 

 А горко на непразните и на кърмачките през ония дни! 

 


18

 

 При това, молете се да не стане това*(Бягането ви.) зиме; 

 


19

 

 защото през ония дни ще има скръб небивала до сега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава. 

 


20

 

 И ако Господ не съкратеше ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, които Той избра, съкратил е дните. 

 


21

 

 Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Ето там! Не вярвайте; 

 


22

 

 защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знания и чудеса, за да подмамят, ако е възможно и избраните. 

 


23

 

 А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко. 

 


24

 

 Но през ония дни, подир оная скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, 

 


25

 

 звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето ще се разклатят. 

 


26

 

 Тогава ще видят Човешкия Син идещ на облаци с голяма сила и слава. 

 


27

 

 И тогава ще изпрати ангелите, и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето. 

 


28

 

 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото; 

 


29

 

 също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата. 

 


30

 

 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. 

 


31

 

 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. 

 


32

 

 А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец. 

 


33

 

 Внимавайте, бдете, и молете се; защото не знаете кога ще настане времето. 

 


34

 

 Понеже това ще бъде както кога човек, живущ в чужбина, като остави къщата си, и даде власт на слугите си, всекиму особената му работа, заповяда и на вратаря да бди. 

 


35

 

 Бдете, прочее, (защото не знаете кога и ще дойде господарят на къщата_— вечерта ли, или в среднощ, или когато пеят петлите, или заранта), 

 


36

 

 да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали. 

 


37

 

 А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете. 

 


Марко 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: