Bulgarian Bible

Марко 14

Марко

Index

Глава 15

1

 

 И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците и целият синедрион, незабавно се съвещаха и като вързаха Исуса, заведоха Го и Го предадоха на Пилата. 

 


2

 

 И Пилат Го попита: Ти Юдейският цар ли си? А Той му отговори и рече: Ти казваш. 

 


3

 

 И главните свещеници Го обвиняваха в много неща. 

 


4

 

 А Пилат пак Го попита, казвайки: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват! 

 


4

 

 О Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалина, и Мария майката на малкия Яков и на Иосия, и Саломия; 

 


5

 

 Но Исус нищо вече не отговори, така щото Пилат се чудеше. 

 


6

 

 А на всеки празник той им пущаше по един затворник, когото биха поискали. 

 


7

 

 А в онова време имаше някой си на име Варава, затворен заедно с ония бунтовници, които във време на бунта бяха извършили убийство. 

 


8

 

 И народът се изкачи и почна да иска от Пилата да им направи, каквото имаше обичай да прави. 

 


9

 

 А Пилат в отговор им рече: Искате ли да ви пусна Юдейския цар? 

 


10

 

 (понеже видя, че главните свещеници от завист бяха Го предали). 

 


11

 

 Но главните свещеници подбудиха народа да искат по-добре да им пусне Варава. 

 


12

 

 Пилат пак в отговор им рече: Тогава какво да направя с Този, Когото наричате Юдейски цар? 

 


13

 

 А те пак изкрещяха: Разпни Го! 

 


14

 

 А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те много закрещяха: Разпни го! 

 


15

 

 Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна им Варава, а Исуса би и Го предаде на разпятие. 

 


16

 

 И войниците Го заведоха вътре в двора, тоест, в преторията, и свикаха цялата дружина. 

 


17

 

 И облякоха Му морава мантия, сплетоха и венец от тръни, та го положиха на главата Му. 

 


18

 

 и почнаха да Го поздравяват със: Здравей, царю Юдейски! 

 


19

 

 И удряха Го по главата с тръст, заплюваха Го, и коленичейки, кланяха Му се. 

 


20

 

 И след като Му се поругаха, съблякоха Му моравата мантия и Го облякоха в Неговите дрехи и Го изведоха вън да Го разпнат. 

 


21

 

 И накараха да носи кръста Му някой си Симон киринеец, баща на Александра и Руфа, който минаваше на връщане от нива. 

 


22

 

 И завеждат Исуса на мястото Голгота, което значи лобно място. 

 


23

 

 И подаваха Му вино смесено със смирна, но Той не прие. 

 


24

 

 И като Го разпъват, разделят си дрехите Му, и хвърлят жребие за тях, кой какво да вземе. 

 


25

 

 А беше третият час, когато Го разпнаха. 

 


26

 

 А надписът на обвинението Му бе написан така: Юдейският Цар. 

 


27

 

 И с Него разпнаха двама разбойници, един отдясно Му и един отляво Му. 

 


28

 

 [И се изпълни писанието, което казва: "И с беззаконните се числи"]. 

 


29

 

 И минаващите оттам Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Уха! Ти, който разоряваш храма, и за три дни го пак съграждаш, 

 


30

 

 спаси Себе Си и слез от кръста. 

 


31

 

 Подобно и главните свещеници с книжниците Го ругаеха помежду си, като казваха: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави! 

 


32

 

 Христос Израилевият цар, нека слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпнатите с Него Го ругаеха. 

 


33

 

 А на шестия час, настана тъмнина по цялата земя, трая до деветия час. 

 


34

 

 И на деветия час Исус извика със силен глас: "Елои, Елои, Лама Савахтани?" което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? 

 


35

 

 И някои от стоящите там, като чуха казаха: Ето вика Илия. 

 


36

 

 И един се завтече, натопи гъба в оцет, надяна я на тръст, и Му даде да пие, като казваше: Оставете! Да видим дали ще дойде Илия да Го снеме. 

 


37

 

 А Исус, като издаде силен глас, издъхна. 

 


38

 

 И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу. 

 


39

 

 А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така [извика и] издъхна, рече: Наистина тоя човек беше Син Божи. 

 


41

 

 които, когато беше в Галилея, вървяха подир Исуса и Му служеха; имаше и много други жени, които бяха възлезли с Него в Ерусалим. 

 


42

 

 И когато вече се свечери, то, понеже беше приготвителен ден, сиреч, срещу събота, 

 


43

 

 дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам ожидаше Божието царство, и осмели се да влезе при Пилата и да поиска Исусовото тяло. 

 


44

 

 А Пилат се почуди дали е вече умрял, и, като повика стотника, попита го дали е от дълго време мъртъв. 

 


45

 

 И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Йосифа. 

 


46

 

 И той купи плащаница, и като го сне, обви го в плащаницата, и положи го в гроб, който бе изсечен в скала, и привали камък върху гробната врата. 

 


47

 

 А Мария Магдалина и Мария Иосиевата майка гледаха где го полагаха. 

 


Марко 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: