Bulgarian Bible

Лука 2

Лука

Index

Глава 3

1

 

 В петнадесетата година на царуването на Тиверия Кесаря, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод<%0> четверовластник в Галилея и брат му Филип четверовластник в Итурейската и Трахонитската страна, и Лисаний четверовластник в Авилиния, 

 


1

 

 О И множествата го питаха, казвайки: Тогава какво да правим? 

 


2

 

 при първосвещенството на Анна Каиафа, Божието слово дойде до Иоана, Захариевия син, в пустинята. 

 


3

 

 И той отиваше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете, 

 


4

 

 както е писано в книгата с думите на пророк Исаия: — +Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките Му. 

 


5

 

 Всяка долина ще се напълни. И всяка планина и хълм ще се сниши; Кривите пътеки ще станат прави, И неравните места — гладки пътища; 

 


6

 

 И всяка твар ще види Божието спасение+. 

 


7

 

 И тъй, той казваше на множествата, които излизаха да се кръщават от него: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? 

 


8

 

 Прочее, принасяйте плодове, достойни за покаяние; и не почвайте да си думате, имаме Авраама за баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама. 

 


9

 

 А и брадвата лежи вече при корена на дърветата: и тъй, всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огън се хвърля. 

 


11

 

 А той в отговор им рече: Който има две ризи, нека даде на този, който няма; и който има храна, нека прави същото. 

 


12

 

 Дойдоха и бирниците да се кръстят, и му рекоха: Учителю, ние какво да правим? 

 


13

 

 Той им каза: Не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено. 

 


14

 

 Питаха го и военослужащи, казвайки: а ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого, нито наклеветявайте; и задоволявайте се със заплатите си. 

 


15

 

 И понеже людете бяха в недоумение, и всички размишляваха в сърцата си за Иоана, да не би той да е Христос, 

 


16

 

 Иоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но иде Оня, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. 

 


17

 

 Той държи лопатата в ръката Си, за да очисти добре гумното Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в неугасимия огън. 

 


18

 

 И с много други увещания той благовестяваше на людете. 

 


19

 

 А четверовластникът Ирод, бидейки изобличаван от него, поради Иродиада, братовата си жена, и поради всичките други злини, които беше сторил Ирод, 

 


20

 

 прибави над всичко друго и това, че затвори Иоана в тъмницата. 

 


21

 

 И когато се кръстиха всичките люде, като се кръсти и Исус и се молеше, отвори се небето, 

 


22

 

 и Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, и глас дойде от небето, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в тебе е Моето благоволение. 

 


23

 

 И сам Исус беше на около тридесет години, когато почна да поучава и, както мислеха, беше син на Йосифа, който бе син Илиев. 

 


24

 

 А, Илий, Мататов; Матат Левиев; Левий, Мелхиев; Мелхий, Яанайев; Яанай, Йосифов; 

 


25

 

 Йосиф Мататиев; Мататия, Амосов; Амос, Наумов; Наум, Еслиев; Еслий, Нагеев; 

 


26

 

 Нагей, Маатов; Маат, Мататиев; Мататия, Семеинов; Семеин, Иосехов; Иосех, Иодов; 

 


27

 

 Иода, Иоананов; Иоанан, Рисов; Риса, Зоровавелов; Зоровавел, Салатиилев; Салатиил, Нириев; 

 


28

 

 Нирий, Мелхиев; Мелхий, Адиев; Адий, Косамов; Косам, Елмадамов; Елмадам, Иров; 

 


29

 

 Ир, Исусов; Исус, Елиезеров; Елиезер, Иоримов; Иорим, Мататов; Матат, Левиев; 

 


30

 

 Левий, Симеонов; Симеон, Юдов; Юда, Йосифов; Йосиф, Иоанамов; Ионам, Елиакимов; 

 


31

 

 Елиаким, Мелеев; Мелеа, Менов; Мена, Мататов; Матата, Натанов; Натан, Давидов; 

 


32

 

 Давид, Есеев; Есей, Овидов; Овид, Воозов; Вооз, Салмонов; Салмон, Наасонов; 

 


33

 

 Наасон, Аминадавов; Аминадав, Арниев; Арний, Есронов; Есрон, Фаресов; Фарес, Юдов; 

 


34

 

 Юда, Яковов; Яков, Исааков; Исаак, Авраамов; Авраам, Таров; Тара, Нахоров; 

 


35

 

 Нахор, Серухов; Серух, Рагавов; Рагав, Фалеков; Фалек, Еверов; Евер, Салов; 

 


36

 

 Сала, Каинанов; Каинан, Арфаксадов; Арфаксад, Симов; Сим, Ноев; Ное, Ламехов; 

 


37

 

 Ламех, Матусалов; Матусал, Енохов; Енох, Яредов; Яред, Малелеилов; Малелеил, Каинанов; 

 


38

 

 Каинан, Еносов; Енос, Ситов; Сит, Адамов; а Адам, Божий. 

 


Лука 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: