Bulgarian Bible

Деяния 9

Деяния

Index

Глава 10

1

 

 Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения Италийски Полк. 

 


2

 

 Той беше благочестив и боеше се от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога. 

 


3

 

 Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който слезе при него и му рече: Корнилие! 

 


4

 

 А той, като се взря в него, уплашен рече: Що е Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен. 

 


4

 

 О Него Бог възкреси на третия ден, и даде му да се яви, 

 


5

 

 И сега изпрати човеци в Иопия да повикат едного Симона, чието презиме е Петър. 

 


6

 

 Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето, (той ще ти каже що трябва да правиш). 

 


7

 

 И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите си и един благочестив войник от тия, които редовно му служеха; 

 


8

 

 и като им разказа всичко, прати ги в Иопия. 

 


9

 

 А на утрешния ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, около шестия час Петър се качи на къщния покрив да се помоли. 

 


10

 

 И като огладня, поиска да яде; но докато приготвяха, той дойде в изстъпление, 

 


11

 

 И видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащаница, да слиза, спускан чрез четирите ъгъла към земята. 

 


12

 

 В него имаше всякакви земни четвероноги и гадини и небесни птици. 

 


13

 

 И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж. 

 


14

 

 А Петър рече: Никак, Господи; защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто. 

 


15

 

 И пак дойде към него втори път глас; Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай. 

 


16

 

 И това стана три пъти, след което съда се вдигна веднага на небето. 

 


17

 

 А докато Петър беше в недоумение, какво значеше видението, което беше видял, ето, изпратените от Корнилия човеци, като бяха разпитали за Симоновата къща, застанаха пред портата, 

 


18

 

 и повикаха та попитаха: Тука ли гостува Симон, чието презиме е Петър? 

 


19

 

 И докато Петър още размишляваше за видението, духът му рече: Ето, трима човека те търсят. 

 


20

 

 Стани, слез, та иди с тях; и никак не се съмнявай, защото аз съм ги изпратил. 

 


21

 

 И тъй, Петър слезе при човеците и рече: Ето, аз съм оня, когото търсите. По коя причина дойдохте? 

 


22

 

 А те рекоха: Стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога, и с добро име между целия юдейски народ, биде уведомен от Бога чрез един свет ангел да го повика у дома си и да чуе думи от тебе. 

 


23

 

 Тогава той ги покани вътре та ги нагости. И на сутринта той стана та излезе с тях; а някои от братята от Иопия го придружиха. 

 


24

 

 И на другия ден влязоха в Кесария; а Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели. 

 


25

 

 И когато влизаше Петър, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му, и се поклони. 

 


26

 

 А Петър го дигна, казвайки: Стани; и аз съм човек. 

 


27

 

 И разговаряйки се с него той влезе и намери мнозина събрани. 

 


28

 

 И рече им: вие знаете колко незаконно е за юдеин да има сношение или да дружи с иноплеменник; Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист; 

 


29

 

 Затова, щом ме повикахте, дойдох без да възражавам; и тъй, питам аз, по коя причина сте ме повикали? 

 


30

 

 И Корнилий рече: Преди четири дена, в тоя час, прекарвах деветия час в молитва у дома; и ето, пред мене застана човек със светло облекло, който каза, 

 


31

 

 Корнилие, твоята молитва е послушана и твоите милостини се помнят пред Бога. 

 


32

 

 Прати, прочее, в Иопия да повикай Симона, чието презиме е Петър; той гостува у дома на един кожар Симон, край морето, (той като дойде, ще ти говори). 

 


33

 

 Начаса, прочее, пратих до тебе и ти си сторил добре да дойдеш. И тъй, ние всинца присътствуваме тука пред Бога за да чуем все що ти е заповядано от, Господа. 

 


34

 

 А Петър отвори уста и рече: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице; 

 


35

 

 но във всеки народ оня, който му се бои и върши правото, угоден му е. 

 


36

 

 Словото, което той прати на Израиляните та им благовестяваше мир чрез Исуса Христа, (който е господар на всички), 

 


37

 

 това слово вие знаете, което, след кръщението, проповядвано от Йоана, се разпространи по цяла Юдея, начиная от Галилея, 

 


38

 

 именно, Исус от Назарет,_— как Бог го помаза със Светия Дух и със сила; който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с него. 

 


39

 

 И ние сме свидетели на всичко що извърши той и в Юдейската земя и в Ерусалим; когото и убиха, като го повесиха на дърво. 

 


41

 

 не на всичките люде, а на нас предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след като възкръсна от мъртвите. 

 


42

 

 И заръча ни да проповядваме на людете, и да свидетелствуваме, че тоя е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите. 

 


43

 

 За него свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си. 

 


44

 

 Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото. 

 


45

 

 И обрязаните вярващи, дошли с Петра се смаяха задето дарът на Светия Дух, се изля и на езичниците; 

 


46

 

 защото ги чуеха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори: 

 


47

 

 Може ли някой да забрани водата, да се не кръстят тия, които приеха Светия Дух, както и ние? 

 


48

 

 И заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Тогава му се примолиха да преседи няколко дни у тях. 

 


Деяния 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: